Teoretická výuka probíhá v této moderní učebněa praktická výuka probíhá na vozidlech

Citroen C4a
Ford Fiesta